An internal error occurred. Click here to file a bug report.
Turbo Mode

果壳里的外星文明

作者: 爱玩

时间:2016-08-26

作品介绍

作者介绍:

点击鼠标射击,左边按住顺时针旋转图表则会顺时针选择,右边按住逆时针旋转图表则会逆时针选择


登录或注册后发布评论

田上茹

1周前

不错

蔡知璁

1周前

66666666666666666666666

66666666666666666666666

6666666666666666

王业

4周前

OERYRJIHBURY


晁楚言

1个月前

print<666啦啦啦。>


晁楚言

1个月前

666


LUISDUAN

1个月前

好卡

LUISDUAN

1个月前

好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好!

1656620397

1个月前

给力

厉害了我的哥

1个月前

⑥⑥⑥匡奕帆

1个月前

6

匡奕帆

1个月前

6

匡奕帆

1个月前

6

匡奕帆

1个月前

6

匡奕帆

1个月前


4399专家

2个月前

666

2319598200

2个月前

666

hanhan02

2个月前

111111

陈厚陶

2个月前

很棒,思路奇特。

佘梓锃

2个月前

66666

2319598200

2个月前

66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

洪靖翔

2个月前

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999/3*2

洪靖翔

2个月前

 66666666666 6666666666666 666666666666 666666666666666666 66666666666666
 6666666666666666666 66666666666666666 66666666666666666666666666 66666666666666666666666666 666666666666666666666
     
 :好   
     


洪靖翔

2个月前

6666666666666666666666666666666666

洪靖翔

2个月前

666666

洪靖翔

2个月前

666

洪靖翔

2个月前

66

洪靖翔

2个月前

6

2319598200

2个月前

666

洪靖翔

2个月前


厉害

洪靖翔

2个月前

好玩


洪靖翔

2个月前

可以


2319598200

2个月前

可以

743465365

2个月前

废墟求生(1.1)比这个好玩 贼棒棒


743465365

2个月前

废墟求生(1.1)比这个好玩 贼棒棒


晨汗燃

2个月前

史蒂夫射击(霸体状态)欢迎评论点赞来玩,好玩的超乎你的想象!!!


洪靖翔

2个月前

洪靖翔

2个月前

超棒


RM

2个月前

好玩


魏司翰

2个月前

魏司翰

2个月前

魏司翰

2个月前

魏司翰

2个月前

魏司翰

2个月前

6

晨汗燃

2个月前

关注我作品,史蒂夫射击(霸体状态)


1758079142

3个月前

.

刘玉祺

3个月前

1

刘玉祺

3个月前

1

厉害了我的哥

3个月前

古德


lczx123123

3个月前

666

淡淡

3个月前

很棒

1758079142

3个月前

666

田浩瀚

3个月前

w

田浩瀚

3个月前

w

田浩瀚

3个月前

SB@范舟远 

@范舟远 

@范舟远 FDYFCHIFGYFNG7YTDZJFKRG279J7V1G,17G78KY2HMG12MJ4278;24J9744689RO4L8.F.D/DL6PXXU4M Mdjn60nmm, 02m

@范舟远 


@冰捧 9 ,+g

2+ 

1758079142

3个月前

画风简约

paddy

3个月前

@paddy 

paddy

3个月前

@paddy 

paddy

3个月前

@paddy 

paddy

3个月前

@paddy 

paddy

3个月前

@paddy 

@paddy 

paddy

3个月前

66666

paddy

3个月前

666

paddy

3个月前

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

paddy

3个月前

6

paddy

3个月前

5

paddy

3个月前

4

paddy

3个月前

3

paddy

3个月前

2

李沛宸

3个月前

@范舟远 

angus

3个月前

GOOD

姚姚2017

3个月前

好玩刘玉祺

3个月前

1

刘玉祺

3个月前

1

刘玉祺

3个月前

1

刘玉祺

3个月前

1

刘玉祺

3个月前

1

刘玉祺

3个月前

1

刘玉祺

3个月前

1

刘玉祺

3个月前

1

刘玉祺

3个月前

1

刘玉祺

3个月前

1

刘玉祺

3个月前

1

刘玉祺

3个月前

1

刘玉祺

3个月前

1

刘玉祺

3个月前

1

刘玉祺

3个月前

1

刘玉祺

3个月前

1

刘玉祺

3个月前

1

刘玉祺

3个月前

1

刘玉祺

3个月前

1

刘玉祺

3个月前

1

刘玉祺

3个月前

1

刘玉祺

3个月前

1

刘玉祺

3个月前

1

64546

3个月前

666

64546

3个月前

666

64546

3个月前

666

64546

3个月前

666

64546

3个月前

666

64546

3个月前

666

64546

3个月前

666

64546

3个月前

666

64546

3个月前

666

64546

3个月前

6666

64546

3个月前

666

6

王者荣耀团

3个月前

This is a very good program! You can have a look!


林超呀

3个月前

w

林超呀

3个月前

asdasd

林超呀

3个月前

asdsd

林超呀

3个月前

sd

林超呀

3个月前

ASDADA

林超呀

3个月前

asdass da

林超呀

3个月前

asdass da

林超呀

3个月前

DAS

林超呀

3个月前

AS

林超呀

3个月前

a

林超呀

3个月前

aa

林超呀

3个月前

A

林超呀

3个月前

aaaa

林超呀

3个月前

ASD

林超呀

3个月前

aa

林超呀

3个月前

A

林超呀

3个月前

dsfadsfdsadafds

林超呀

3个月前

aaa

林超呀

3个月前

HOO

林超呀

3个月前

asdfasd


林超呀

3个月前

aaa

林超呀

3个月前

GOOD

林超呀

3个月前

a

林超呀

3个月前

GOOD

林超呀

3个月前

aaaa

林超呀

3个月前

GOOD

林超呀

3个月前

l

lj


llk

林超呀

3个月前

a

林超呀

3个月前

aa

林超呀

3个月前

OGGO

林超呀

3个月前

aaa

林超呀

3个月前

asda

林超呀

3个月前

EAGOO

林超呀

3个月前

WEAEAWE

林超呀

3个月前

adsdasd 

林超呀

3个月前

aaaaa 

林超呀

3个月前

asdas 

林超呀

3个月前

aaaaa

林超呀

3个月前

aaaaa

金渝勋

3个月前

aaaaa

金渝勋

3个月前

aaaaaaaaa

金渝勋

3个月前

aa

金渝勋

3个月前

a

林超呀

3个月前

ASASA

金渝勋

3个月前

aa

林超呀

3个月前

SASAS

金渝勋

3个月前

a

金渝勋

3个月前

aaa

林超呀

3个月前

ASASAS

林超呀

3个月前

SASASA

金渝勋

3个月前

aaaa

金渝勋

3个月前

aa

金渝勋

3个月前

aaaa

林超呀

3个月前

ASASASAS

金渝勋

3个月前

a

金渝勋

3个月前

aa

林超呀

3个月前

ASASAS

金渝勋

3个月前

aaaa

林超呀

3个月前

ASA

林超呀

3个月前

SA

金渝勋

3个月前

a

金渝勋

3个月前

aaaa

林超呀

3个月前

SSSS

金渝勋

3个月前

aa

金渝勋

3个月前

aa

林超呀

3个月前

SSSSS

金渝勋

3个月前

a aa

林超呀

3个月前

SSSS

林超呀

3个月前

S

金渝勋

3个月前

rsjiojfoiasjopasi


林超呀

3个月前

S

金渝勋

3个月前

a

金渝勋

3个月前

aa

金渝勋

3个月前

aaaaa

金渝勋

3个月前

a

金渝勋

3个月前

aaa

金渝勋

3个月前

aaa

金渝勋

3个月前

aa

金渝勋

3个月前

a

金渝勋

3个月前

aaaa

金渝勋

3个月前

aaa

金渝勋

3个月前

aa

金渝勋

3个月前

a

金渝勋

3个月前

aaaaaaaa

金渝勋

3个月前

aaa

金渝勋

3个月前

aa

金渝勋

3个月前

a


大锅饭

3个月前

的点点滴滴多多多多多多多多

大锅饭

3个月前

啛啛喳喳错错错错错错错错错错错错错错错错错

大锅饭

3个月前

的点点滴滴多多多多多

大锅饭

3个月前

啛啛喳喳错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错

大锅饭

3个月前

啛啛喳喳错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错

大锅饭

3个月前

啛啛喳喳错错错错错错错错错错错错错错错错错错错

大锅饭

3个月前

啛啛喳喳错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错

大锅饭

3个月前

啛啛喳喳错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错错

大锅饭

3个月前

少时诵诗书所所所所所所所所所所所所

大锅饭

3个月前

反反复复付付付付付付

大锅饭

3个月前

反反复复付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付

大锅饭

3个月前

鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅

大锅饭

3个月前

反反复复付付付付付付付付付付付付付付

大锅饭

3个月前

反反复复付付付付付付

大锅饭

3个月前

柔柔弱弱若若若若若

大锅饭

3个月前

重中之重做做做做做在

大锅饭

3个月前

22222222222222222222222222

大锅饭

3个月前

2

大锅饭

3个月前

2222222222222

大锅饭

3个月前

2
谢彦城

3个月前

1

英俊少年

3个月前

好玩


林超呀

3个月前

w

林超呀

3个月前

ww

林超呀

3个月前

林超呀

3个月前

@林超呀 

林超呀

3个月前

@林超呀 

林超呀

3个月前

@林超呀 

林超呀

3个月前

@林超呀 

林超呀

3个月前

@林超呀 

林超呀

3个月前

@林超呀 

林超呀

3个月前

@林超呀 

林超呀

3个月前

@林超呀 

林超呀

3个月前

@林超呀 

林超呀

3个月前

@林超呀 

林超呀

3个月前

a

林超呀

3个月前

s

林超呀

3个月前

sa

林超呀

3个月前

a

林超呀

3个月前

as

林超呀

3个月前

s

林超呀

3个月前

a

林超呀

3个月前

as a

林超呀

3个月前

saaasas 

林超呀

3个月前

sa

林超呀

3个月前

aa

林超呀

3个月前

sa

林超呀

3个月前

sa 

林超呀

3个月前

assa

林超呀

3个月前

ass

林超呀

3个月前

aaaaa

林超呀

3个月前

a

林超呀

3个月前

aaa

林超呀

3个月前

aaa

林超呀

3个月前

a

林超呀

3个月前

www

林超呀

3个月前

ae

林超呀

3个月前

dwac

林超呀

3个月前

asd

林超呀

3个月前

sasa

林超呀

3个月前

d

林超呀

3个月前

ass

林超呀

3个月前

xa

林超呀

3个月前

sfsf

林超呀

3个月前

fs

林超呀

3个月前

fsdf

林超呀

3个月前

林超呀

3个月前

ds   

Phoebus

4个月前

ryy

Phoebus

4个月前

trdredtfyt

Phoebus

4个月前

rtf

Phoebus

4个月前

qwes

Phoebus

4个月前

6666


柯钦舰

4个月前

好玩

tanggemc

4个月前

666666

tanggemc

4个月前

6666666666

你还费解吧

4个月前

厉害厉害


米哦啊秒

4个月前

666

米哦啊秒

4个月前

666

米哦啊秒

4个月前

6666

米哦啊秒

4个月前

66666

米哦啊秒

4个月前

6

米哦啊秒

4个月前

6

吴江凯

4个月前

1

吴江凯

4个月前

1

吴江凯

4个月前

1

吴江凯

4个月前

1

吴江凯

4个月前

1

yiming12345

4个月前

6

yiming12345

4个月前

6

yiming12345

4个月前

6

chenpei

5个月前

好玩~

chenpei

5个月前

chenpei

5个月前

666

黄毅

5个月前

好\(^o^)/~


liuys

5个月前

2333


liuys

5个月前

2333liuys

5个月前

666


liuys

5个月前

棒棒哒


liuys

5个月前可爱的小妞妞

6个月前

可爱的小妞妞

6个月前

good

yiming12345

6个月前

6

yiming12345

6个月前

6

yiming12345

6个月前

6

yiming12345

6个月前

6

yiming12345

6个月前

6

yiming12345

6个月前

6

yiming12345

6个月前

6

yiming12345

6个月前

6

yiming12345

6个月前

6

yiming12345

6个月前

6

ddC电迷

6个月前

挺好

熊子越

9个月前

真是不错的游戏,想看代码,可是要100积分,没有呀

Mesmerize

9个月前

666

喜欢动手制作

9个月前

赞耶!!!


LonlySndTheSea

9个月前

下载了

LonlySndTheSea

9个月前

神神神123456ABC

10个月前

6666666666

nizhaocheng

10个月前

呵呵


彤宝吖

10个月前

q

彤宝吖

10个月前

q

彤宝吖

10个月前

q

amy1234

10个月前

yyyyyy

10个月前

111

yyyyyy

10个月前

sss

yyyyyy

10个月前

6

zq

10个月前

很好的

谢东骏

10个月前

好玩


wjr

10个月前

Good

纠结的爱神

11个月前

6666

纠结的爱神

11个月前

66

纠结的爱神

11个月前

66

纠结的爱神

11个月前

66

纠结的爱神

11个月前

66

纠结的爱神

11个月前

6

纠结的爱神

11个月前

66

纠结的爱神

11个月前

6

纠结的爱神

11个月前

好玩


纠结的爱神

11个月前

666666

纠结的爱神

11个月前

666

纠结的爱神

11个月前

666

纠结的爱神

11个月前

6

纠结的爱神

11个月前

6

纠结的爱神

11个月前

6

纠结的爱神

11个月前

6

纠结的爱神

11个月前

6

纠结的爱神

11个月前

6

纠结的爱神

11个月前

6

纠结的爱神

11个月前

6

纠结的爱神

11个月前

6

纠结的爱神

11个月前

6

纠结的爱神

11个月前

6

纠结的爱神

11个月前

66

纠结的爱神

11个月前

66

纠结的爱神

11个月前

66

纠结的爱神

11个月前

6

纠结的爱神

11个月前

66

纠结的爱神

11个月前

6

纠结的爱神

11个月前

6

纠结的爱神

11个月前

6

纠结的爱神

11个月前

6

纠结的爱神

11个月前

6

纠结的爱神

11个月前

6

纠结的爱神

11个月前

6

纠结的爱神

11个月前

63254974009

11个月前

22222222222222

3254974009

11个月前

999999999999999

3254974009

11个月前

4444444444444444

3254974009

11个月前

77777777

3254974009

11个月前

66666666666

邹文博

11个月前

6666


邹文博

11个月前

6666


邹文博

11个月前

6666


邹文博

11个月前

6666


邹文博

11个月前

6666


邹文博

11个月前

6666


邹文博

11个月前

6666


邹文博

11个月前

6666

邹文博

11个月前

6

邹文博

11个月前

6


邹文博

11个月前

6


邹文博

11个月前

6


邹文博

11个月前

6


邹文博

11个月前

6


邹文博

11个月前

6


邹文博

11个月前

6


邹文博

11个月前

6


邹文博

11个月前

6


邹文博

11个月前

6


邹文博

11个月前

6


邹文博

11个月前

6

邹文博

11个月前

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666


邹文博

11个月前

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666


邹文博

11个月前

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666


邹文博

11个月前

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666


邹文博

11个月前

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666


邹文博

11个月前

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666


邹文博

11个月前

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666


邹文博

11个月前

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666


邹文博

11个月前

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666


邹文博

11个月前

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666


邹文博

11个月前

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666


邹文博

11个月前

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666


邹文博

11个月前

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666


邹文博

11个月前

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666


邹文博

11个月前

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666


邹文博

11个月前

6666666666666666666666666

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666


邹文博

11个月前

666666666666

邹文博

11个月前

666666

邹文博

11个月前

刷积分中

邹文博

11个月前

66666

邹文博

11个月前

6666666

邹文博

11个月前

666666

邹文博

11个月前

6666666666

邹文博

11个月前

666666666666666666666666666666666

ツ笙歌绝丶何以笙箫默

11个月前

666

李忠圳

11个月前

666

李忠圳

11个月前

666

李忠圳

11个月前

666

李忠圳

11个月前

666

李忠圳

11个月前

666

李忠圳

11个月前

666

李忠圳

11个月前

666

李忠圳

11个月前

666

李忠圳

11个月前

666

dailv9232

11个月前

非常不错


dailv9232

11个月前

非常不错


dailv9232

11个月前

非常不错


dailv9232

11个月前

非常不错


wuwuwu

11个月前

水电费

1Gamemode图林根

11个月前

3

1Gamemode图林根

11个月前

3

1Gamemode图林根

11个月前

3

1Gamemode图林根

11个月前

e

1Gamemode图林根

11个月前

e

1Gamemode图林根

11个月前

a

1Gamemode图林根

11个月前

t

1Gamemode图林根

11个月前


w
1Gamemode图林根

11个月前

g1Gamemode图林根

11个月前

g1Gamemode图林根

11个月前

g1Gamemode图林根

11个月前

g1Gamemode图林根

11个月前

g1Gamemode图林根

11个月前

g1Gamemode图林根

11个月前

g1Gamemode图林根

11个月前

g1Gamemode图林根

11个月前

e


1Gamemode图林根

11个月前

e

1Gamemode图林根

11个月前

e

1Gamemode图林根

11个月前

e

1Gamemode图林根

11个月前

e

yangyangyang1

11个月前

bucuo

leetom

11个月前

@3254974009 


可以用积分购买源代码呀

李忠圳

11个月前

666

李佳龙

11个月前

1

Bianqixiang

11个月前

牛到爆!


czhh

1年前

good

闯关之神

1年前

666

hardisk

1年前

又显示不了,是否我电脑问题

hardisk

1年前

难设计吗?

hardisk

1年前

谢谢。

徐东来

1年前


石珂

1年前

11111111

靠头

1年前

66

喜欢

leetom

1年前

@王子昊 这个很好玩啊,源代码可以看的哦,直接点击右上角的按钮,用积分就可以查看代码了!可以修改了再发布哦

神神神123456ABC

1年前




神神神123456ABC

1年前

66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

3254974009

1年前

652398741

3254974009

1年前

99999999999999999999999999999

3254974009

1年前

963258741

3254974009

1年前

666666666666

3254974009

1年前

453

3254974009

1年前

45345345

3254974009

1年前

233

kv12335

1年前

挺不错

iayaf

1年前

 太好玩了!!!


Vivian

1年前

good

SYQ

1年前

66666666666

SYQ

1年前

666666

SYQ

1年前

6666

SYQ

1年前

22

SYQ

1年前

232323

SYQ

1年前

22333

SYQ

1年前

2333

SYQ

1年前

332

SYQ

1年前

223

SYQ

1年前

233

SYQ

1年前

good

SYQ

1年前

233

SYQ

1年前

good

Wynn

1年前

好玩


SYQ

1年前

有意思

SYQ

1年前

233

SYQ

1年前

23333

SYQ

1年前

2333

SYQ

1年前

233

SYQ

1年前

真好玩

SYQ

1年前

好玩

827936736

1年前

x嘻嘻嘻


827936736

1年前

x嘻嘻嘻


827936736

1年前

x嘻嘻嘻


827936736

1年前

x嘻嘻嘻

827936736

1年前

RIB

1年前

666

RIB

1年前

333

RIB

1年前

2222

RIB

1年前

111

关亦霖

1年前

666

关亦霖

1年前

666

关亦霖

1年前

666

关亦霖

1年前

666

关亦霖

1年前

good

Sky

1年前

有点难


湛蓝星空

1年前

好,就是能不能把移动和射击分开改到键盘上


3254974009

1年前

我想要源码!可以的话作者加我QQ3254974009

3254974009

1年前

谁能教我制作这个?

3254974009

1年前

好玩

范舟远

1年前

 

范舟远

1年前

 

冰捧

1年前

可以!

王子昊

1年前

我想看源代码

王子昊

1年前

能看源代码吗

王子昊

1年前

好玩

王子昊

1年前

不错

冰捧

1年前

冰捧

1年前

冰捧

1年前

!!!

冰捧

1年前

!!!

关亦霖

1年前

666


花荣

1年前

ANDYHUDALU

1年前

超棒


关亦霖

1年前

好玩

范舟远

1年前

good

710